Botenstalling

Belangrijke regels bootstalling

Voor uw en onze veiligheid , ter bescherming van uw en onze eigendommen en tevens het milieu, gelden de volgende regels in onze stalling.

 • Schuren is alleen toegestaan met adequate afzuiging. Een stofzak is niet voldoende.
 • Slijpen is alleen toegestaan op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Boten in de directe omgeving moeten afgedekt worden.
 • De vloer onder uw boot moet afgedekt worden bij werkzaamheden.
 • Gasflessen moet uit uw boot zijn verwijderd tijdens stalling.
 • Accu's moeten losgekoppeld zijn.
 • Het is niet toegestaan (ruimte)heaters te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan verfbranders te gebruiken of andere brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren.
 • Het is niet toegestaan afval te storten op het terrein van de Koornwaard.
 • U dient al uw (chemisch) afval mee te nemen naar huis.
 • Verfspuiten is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan gasvormende middelen te gebruiken in de loodsen.
 • Het is niet toegestaan te roken in de loodsen.