Opslag

Toegangscontrole

Het terrein is via de nieuwe toegangspoort met uw huidige toegangspas niet meer bereiken; ons nieuwe systeem werkt met een kenteken registratie.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw kenteken van het voertuig waarmee u het meest de Koornwaard bezoekt per e-mail: admin@koornwaard.nl  aan ons door te geven. 
Tevens laten wij u weten dat wij hierdoor een regel hebben toegevoegd aan onze huisregels,  welke u op onze website ook kunt vinden.

Door uw kenteken en/of die van uw vertegenwoordiger(s) aan ons te melden verklaart u kennis te hebben vernomen en akkoord te zijn met deze nieuwe regelgeving en ook namens de door u gemachtigde personen.

Toegangsrechten worden - in overleg met de klant - bepaald door De Koornwaard B.V.