Botenstalling

Soorten binnenstalling en buitenstalling

U kunt een keuze maken tussen buiten- en binnenstalling. Bij binnenstalling kunt u kiezen voor alleen stalling (geen toegang) of de mogelijkheid te werken aan uw boot.

Hoewel een afspraak voor kort verblijf op zeer korte termijn gemaakt kan worden, is het raadzaam – zeker wanneer u wilt aansluiten op vrije dagen op het werk of geplande vakanties – goed van te voren af te stemmen of er op de gewenste dagen een plaats beschikbaar is. Denk hierbij in het bijzonder aan de periode maart tot en met mei en september tot en met oktober.

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • Winterstalling van uw boot

    Het winterbergingseizoen loopt van 1 oktober t/m 30 april (7 maanden). U kunt uw boot tussen 1 oktober en 15 november brengen en tussen 15 maart en 30 april weer ophalen. Brengen of halen op andere data is meestal ook mogelijk. E.e.a. in overleg.

  • Zomerstalling van uw boot

    Het zomerbergingseizoen loopt van 1 mei t/m 30 september. Deze periode is uitermate geschikt voor grote klussen waarbij goed weer gewenst is. Het is in deze periode ook rustiger, vergeleken met de aan-/afloop van het vaarseizoen.

  • Kort verblijf

    Kort verblijf kan vrijwel op alle tijden van het jaar plaatsvinden, behalve in het hart van het winterseizoen. Het is buitengewoon geschikt voor een complete of periodieke aanpak van uw boot. Gemiddeld zijn er twee weken nodig om een onderwaterschip, romp of bovenbouw goed aan te pakken, zeker als er rekening moet worden gehouden met de droogtijden van verflagen.