Botenstalling

Het belang van ons milieu

De Linge is zonder twijfel één van de mooiste en natuurrijkste rivieren van heel Nederland. Er wordt daarom in deze regio veel aandacht besteed aan natuur en milieu, waaronder in het kader van Natura 2000.

Voortdurend zoeken - en realiseren - wij als watersporters en dienstverleners binnen de watersportbranche de gewenste balans tussen recreëren, onderhoud en reparatie en het milieu.

Vanzelfsprekend ervaren wij allen de voordelen hiervan, niet alleen in de zin van een plezierige en gezonde werkomgeving en/of vrijetijdsbesteding, maar tevens kunnen wij een bijdrage leveren aan het behoud of zelfs verbetering van de natuurlijke omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren.

Wij leveren onze bijdrage o.a. door :

  • het zuiveren van verontreinigd water tijdens het afspuiten van het onderwaterschip (onze afspuitplaats wordt jaarlijks gecontroleerd door het Waterschap),
  • het uitsluitend toestaan van schuren met afzuigingssysteem,
  • op verantwoorde wijze om te gaan met afvalstoffen,
  • zuinig om te gaan met energie,
  • het actief beschermen en bevorderen van bedreigde fauna in onze directe omgeving.

U kunt uw bijdrage leveren door onder andere zich te houden aan de regels die gelden in onze loodsen en op ons terrein.