DE KOORNWAARD BOTENSTALLING

Belangrijke regels

Voor uw en onze veiligheid , ter bescherming van uw en onze eigendommen en tevens het milieu,
gelden de volgende regels in onze stalling:

• Schuren is alleen toegestaan met adequate afzuiging. Een stofzak is niet voldoende.
• Slijpen is alleen toegestaan op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen.
• Boten in de directe omgeving moeten afgedekt worden.
• De vloer onder uw boot moet afgedekt worden bij werkzaamheden.
• Gasflessen moet uit uw boot zijn verwijderd tijdens stalling.
• Accu's moeten losgekoppeld zijn.
• Het is niet toegestaan (ruimte)heaters te gebruiken.
• Het is niet toegestaan verfbranders te gebruiken of andere brandgevaarlijke
  werkzaamheden uit te voeren.
• Het is niet toegestaan afval te storten op het terrein van de Koornwaard.
• U dient al uw (chemisch) afval mee te nemen naar huis.
• Verfspuiten is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan gasvormende middelen te gebruiken in de loodsen.
• Het is niet toegestaan te roken in de loodsen

Opslag

Opslag

Botenstalling

Botenstalling

Selfstorage

Selfstorage

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte

Opslag

Opslag

Botenstalling

Botenstalling

Selfstorage

Selfstorage

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte